...

Giovanni & Peggy
nieuwe CD

Ooit Zie Ik Je Weer

4 PRACHTIGE NUMMERS

Van het onvergetelijkE duo Giovanni & Peggy

Ooit Zie Ik Je Weer - Titelsong

Till

Help Me Make It Through The Night

Laten We Samen Zijn

OP 28 OKTOBER IN PREMIERE

Video afspelen

PRESENTATIE CD SINGLE

Gold Estates en Dennie Damaro Producties presenteren de nieuwe CD-single van Giovanni & Peggy. Met ‘special guests’ Dennie Damaro, Frank Van Damme en Danny De Roover. Aanvang 18:00 uur. Entree € 45,-.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.